Firma ZBOGAR powstała w 1996 roku.
Naszym celem jest pomagać wszystkim, którzy chc± żeby wokół nas było pięknie.
Zajmujemy się projektowaniem nieszablonowych ogrodów.
Oferujemy również kompleksow± realizację projektów,
a póĽniej fachow± opiekę i pielęgnację.

W naszej firmie nie pracuj± ludzie przypadkowi.
Wszyscy jeste¶my w pełni zaangażowani  w realizację podstawowego celu:
"Sprawić aby Wszyscy dostrzegli jak pięknie może być wokół Nas!"
Pozwólcie dać się nam przekonać!
Pomóżcie nam realizować ten cel!
Cel, który pomoże Wam żyć pełni± życia.
Gwarantujemy, że efekty przekrocz± Wasze oczekiwania!
Nasi fachowcy chętnie służ± rad± wszystkim, dla których liczy się wygl±d naszego otoczenia.
Chętnie podzielimy się nasz± wiedz± z zakresu architektury krajobrazu.
Zgodnie z Nasz± dewiz±:
"Sprawić aby Wszyscy dostrzegli jak pięknie
może być wokół Nas"

INTER-PAGES --- ZAPRASZAMY !!!

Art & Design
INTER-PAGES s.c.
© 1999   Wszystkie prawa zastrzeżone.